logo1
logo2
banner8
 • CNC1
 • mechanik2
 • blacharz1
 • sucha2
 • stolarz2
 • instalator2
 • operator obrabiarek skrawających(obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC)
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń (projektowanie komputerowe CAD)
 • Blacharz instalacji przemysłowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (nowoczesne techniki malarskie, posadzkarskie, termoizolacyjne)
 • stolarz (obróbka drewna na maszynach CNC)
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (miedź, technologie tworzyw sztucznych)


CKP w Radomiu realizuje zadania z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych, wynikających z programów nauczania dla danego zawodu, a także innych zadań zleconych przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki i podmioty gospodarcze w zakresie branży budowlanej i mechanicznej.

POSIADAMY AKREDYTACJĘ Decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2005r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu otrzymało akredytację na szkolenia w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

Placówka jest też INSTYTUCJĄ SZKOLENIOWĄ wpisaną do rejestru instytucji szkolących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00216/2005,