logo1
logo2
banner8
banner8_2
  • solidworks
  • pkm
  • programowanie
  • obrabiarki cnc
  • haas
  • plotery
  • Pracownia projektowania i programowania komputerowego
  • Pracownia podstaw konstrukcji maszyn
  • Pracownia programowania -Heidenhain iTNC 530 -Keller CNC
  • Pracownia obrabiarek CNC
  • Pracownia programowania CNC ze sterowaniem HAAS
  • Pracownia ploterów CNC


CKP w Radomiu realizuje zadania z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych, wynikających z programów nauczania dla danego zawodu, a także innych zadań zleconych przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki i podmioty gospodarcze w zakresie branży budowlanej i mechanicznej.

POSIADAMY AKREDYTACJĘ Decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2005r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu otrzymało akredytację na szkolenia w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

Placówka jest też INSTYTUCJĄ SZKOLENIOWĄ wpisaną do rejestru instytucji szkolących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00216/2005,